Algemene Voorwaarden


Op alle rechtsbetrekkingen van Arno Hoogwerf fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016. De tekst van deze voorwaarden kan als pdf-document worden gedownload via de onderstaande link. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Download Algemene Voorwaarden (pdf-bestand)